Árktalaš pedagogihkka II -prošeakta
EtusivuFidnutNohkan fidnutÁrktalaš pedagogihkka II -prošeakta

AP_II_logo_saame.jpg

EU ESR pohjoissaame lippulogo

Árktalaš pedagogihkka II, sámeoahpahusa digifierpmádat -prošeakta

Prošeakta čieŋui sámi ruovttuguovllus sámeoahpahusa oahpahus- ja bagadallanbargiid pedagogalaš digidáidduid ovdánahttimii. Prošeavttas čiekŋuduvvui ja viiddiduvvui pedagogihka mas ávkkástallojuvvo digiteknologiija, ja mas sámegielat, kultuvra sihke árbevirolaš ealáhusat ja luonddu birrajohtu leat váldon vuhtii.

Ovdánahttindoaibma ollašuhttojuvvui ovttas Sámi oahpahusguovddážiin, Lappi Universitehtain, sámeguovllu skuvlafierpmádagaiguin ja oahpaheddjiiguin. Lassin ovdánahttojuvvui árktalaš pedagogihka, mii vástida Árktalaš guovllu hástalusaide, mat šaddet guhkes gaskkaid ja molsašuddi diliid dihte. Árktalaš pedagogihka oaivvilda skuvlejumi, mas gudnejahttojuvvo guovllu olbmuid, sosiálalaš ja báikkálaš vuogádagaid, luonddu ja kultuvrra. Prošeavttas kártejuvvui ulbmiljoavkkuid digipedagogalaš dáidduid vuolggadássi ja bohtosiid vuođul plánejuvvojedje doaibmabijut, mat dorjo dáidduid ovdánahttima. Covid-19 dagahan dili geažil skuvllat giddejuvvojedje ja prošeakta doarjjui oahpaheddjiid gáiddusoahpahussii sirdáseami dievasmahttinskuvlendilálašvuođaiguin. Daid lassin prošeavttas hábmejuvvojedje skuvlenmállet, mat vuhtiiváldet bargoeallima digitališuvnna ja main olbmo ahkái, skuvlenduogášii ja ulbmiliid ektui earálágan studeanttat ožžot individuála oahpahusa beroškeahttá ássansajis. Prošeakta doarjjui vuođđo- ja joatkkaskuvlla skuvllaid bargiid ja ohppiid.

Prošeakta galledalai skuvllaid ja ráhkadii sámeoahpahusa ámmátlaččaid várás digipedagogalaš fierpmádaga, mii doarju sin gaskaneaset gulahallama. Prošeakta olahii plánejuvvon ulbmiliid.

Sámeoahpahusa digioahppanfierpmádat gávdno čujuhusas https://peda.net/saamelaisopetuksendigioppimisverkosto

Čáppa luondu & fámolaš boazu -čuovgagovvačájáhus lea oaidnin láhkai Sámi oahpahusguovddáža Silbaláddo doaibmabáikkis, čujuhusas Doaivonjárggageaidnu 246, 99910 GÁMÁS. Čuovgagovvačájáhusa birra lea suomagielat čálus prošeavtta áigeguovdilis dieđáhusain.

Prošeavtta ulbmilat ledje
1) ovddidit ulbmiljoavkkuid fierpmáiduvvama nu, ahte das ávkkástallojuvvojit gáiddusoktavuođat ja digitálalašvuohta,
2) lasihit prošeavtta ulbmiljoavkkuid digitálalaš máhttu ja sierra lágan digitálalaš vuođuid, ovdamearkka dihte oahppomateriálaid buvttadan- ja juogadanvuođuid njuovžilis geavaheami
3) lasihit ulbmiljoavkkuid teknologiijai ja ođđa doaibmakultuvrii laktáseaddji máhttu, mii doarju ollašuhttit oahpahusa ja skuvlejumi oahppoplánaid ja ámmátlaš skuvlejumi ollašuhttin- ja árvvoštallanplánaid mielde
4) hábmet málle mo sámekulturskuvlejumi sáhttá ollašuhttit earálágan ulbmiljoavkkuide nu, ahte das ávkkástallojuvvo digitála doaibmavuogit.

Prošeaktaollašuhttiid oktavuohtadieđut

Prošeavtta vuođđodieđut

Ollašuhttináigodat: 
1.1.2019-31.10.2021

Bušeahtta: 355 610 EUR

Ruhtadeaddjit: 
Eurohpá sosiálafoanda (ESF), Sámediggi, Eanodaga, Anára, Soađegili ja Ohcejoga gieldda

Váldoollašuhtti: Sámi oahpahusguovddáš
Oasseollašuhtti: Lappi Universitehta

Ovddasvástideaddji eiseváldi: 
Davvebađaeatnama ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš

Doaibmalinjá: 
4. Skuvlen, ámmátdáidu ja agibeaivválaš oahppan

Sierraulbmil: 
9.1. Daid bálvalusaid buorideapmi mat dorjot sirdásanáigodagaid ja dásseárvvu skuvlejumis

Prošeavtta govvádus Rakennerahasto RR-diehtobálvalusas

 SAKK_logo_ilman_os.jpg  Lassefápmu EU:as 2014-2020

EU_ESR_pohjoissaame_väri.png

Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg inari_logo_saamemv.jpg Enontekio_high70.jpg Sodankylä vaakuna.png
       
    Samediggilogo_vector.png  Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddáš 


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää