Sisttiid ostengursa / Sisnojen parkituskurssi, Toivoniemi

Sisttiid ostengursa / Sisnojen parkituskurssi

Oahppi oahpásmuvvá árbevirolaš sistti ostemii.
Opiskelija tutustuu perinteiseen poronnahan parkitsemiseen.

Sisdoallu | Sisältö:

  • bargoneavvuide oahpásmuvvan | työvälineisiin tutustuminen
  • duollji navildan ja osttu vuoš’šan | taljan nivottaminen ja parkkiliemen keittäminen
  • náhki osten ja neaskin | nahan parkitseminen ja näskääminen
  • sistti vuoidan ja vurken | sisnan rasvaus ja varastointi

Váldde gursii mielde | Ota kurssille mukaan

  • duolji dahje navilduvvon duolji | taljan tai nivotetun taljan
  • goikkaduvvon osttuid 1,5 kg | náhkkii | kuivattuja parkkeja 1,5 kg | nahka
  • sálti | suolaa
  • plastetlihtti | muovinen astia
  • gummegistáid ja –gápmagiid | suojakäsineet ja kumisaappaat

Oahpaheaddji | Opettaja:
Gurssa oahpaheaddjin lea | Kurssin opettajana on Hilma Länsman

Tutkintonimike

Alkaa

06.04.2018 d.|klo. 17.00

Laajuus

60d|h

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Gursa álgá SOG Doaivunjárgga doaibmabáikkis. Kurssi alkaa SAKK:n Toivoniemen toimipaikassa, nahkamuokkaamo.

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála sihke goastiiđa ieš mátkkiid Doaivunjárgii.
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin sekä kustantaa matkat Toivoniemeen.

Hae koulutukseen

Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá.
Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.
Lassedieđut ja almmuheamit | Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Eila Syväjärvi

Eila Syväjärvi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 040 572 8398 eila.syvajarvi@sogsakk.fi

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opintotoimisto

040 707 3793 opintotoimisto@sogsakk.fi