Valikko
Kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Kokkiopinnoissa opiskelijat käyttävät ruoanvalmistukseen paljon lähialueen puhtaita ja korkealaatuisia raaka-aineita, kuten poroa, kalaa, marjoja ja sieniä. Paikallisten raaka-aineiden hankinnassa opiskelijat ovat myös itse aktiivisesti mukana.

Perusopintojen lisäksi opiskelijat pääsevät hiomaan taitojaan oppilaitoksen valmistuskeittiöllä keittiöhenkilökunnan kanssa yhteistyössä ja yhteistyökumppaneiden tilaustöissä sekä oppilaitoksen juhlissa ja tapahtumissa. 

Kehitysmahdollisuudet ammatissa ovat lähes rajattomat. Opiskelijamme ovat olleet työelämässä oppimassa Pohjois-Lapin lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja tietysti ympäri Suomea. Ravintola-alalle kouluttautuneille on tarjolla runsaasti työmahdollisuuksia erityisesti pohjoisen hotelli- ja ravintola-alan yrityksissä. 

Kysy lisää koulutuksista: 

Anne Tervaniemi anne.tervaniemi@sogsakk.fi 
Jyrki Jumisko jyrki.jumisko@sogsakk.fi 

 Yleistä opinnoista ja opintososiaalisista eduista opintotoimisto@sogsakk.fi  

Tutkintonimike

Kokki

Alkaa

13.8.2024

Laajuus

180 osp. Peruskoulun jälkeen koulutuksen kestoksi on arvioitu 3 vuotta. Lukion tai muun ammatillisen koulutuksen jälkeen koulutuksen kesto on keskimäärin 2 vuotta. Tutkinnon osia suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Inari

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Työskentely ravintola-alalla on monipuolista, vaihtelevaa ja antoisaa. Vaihtelevat työtehtävät pitävät mielen virkeänä, eikä vastaan tule kahta samanlaista päivää. 

Koulumme opetuskeittiö valmistui 2018, joten oppimisympäristöt ovat nykyaikaiset ja laadukkaat. Opetuskeittiötä täydentää valmistuskeittiö, jota on päivitetty vuonna 2023. 

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). 1.8.2024 lähtien tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat 20 osp: 
Ravitsemispalveluissa toimiminen 20 osp.  

Ruokapalvelun osaamisala 65 osp: 
Lounasruokien valmistus 40 osp. 
Annosruokien valmistus 25 osp. 

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp : 
Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. 

Esimerkiksi:
Á la carte ruoanvalmistus 30 osp.  
Luonnontuotteiden hyödyntäminen ravitsemispalveluissa 15 osp.  
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp.  

Yhteisen tutkinnon osat 35 osp : 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 
Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen 
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  

Lisätietoa tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osista: Ravintola- ja catering-alan perustutkinto https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinenperustutkinto/8516664/rakenne

 

raca_kollaasi_1281x513.png 

Lisätietoja