Valikko
Poronhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Jos olet kasvanut poronhoitoympäristössä ja sinua kiinnostaa monialainen, vaihteleva ulkotyö, poroalan opinnot ovat sinulle nappivalinta. Ymmärrät, että työ on usein raskasta ja sitä tehdään vaativissa olosuhteissa kaikissa säissä. Työtä tehdään yhteistyössä muiden poronhoitajien kanssa siellä, missä omat juuresi ovat. Ja aina joskus paistaa aurinko.

Tutkintonimike

Poronhoitaja

Alkaa

13.8.2024

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta. Käsittelemme 7.5.2024 mennessä saapuneet hakemukset yhteishaun aikataulujen mukaan, eli valinnat ovat selvillä 15.6. Myöhemmin saapuneet hakemukset käsittelemme, mikäli vapaita paikkoja jää.

Sijainti

Toivoniemi, Kaamanen

Opetusmuoto

Lähiopetus

Maksut

Opiskelijalta vaaditaan määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta

Opintoja suoritetaan maastossa, työpaikalla sekä koulun tiloissa Toivoniemessä. Opetus ja työpaikalla oppiminen pyritään järjestämään siten, että opiskelija osallistuu jokaisen opiskeluvuoden aikana poronhoidon sesonkitöihin. Tämän järjestäminen vaatii opiskelijalta määrätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Tavoitteena on, että porolinjalta valmistuttuasi hallitset porotalouden vuodenkierron työt pääpiirteittäin ja perustaidot parista liitännäiselinkeinosta. Sinulla on valmius jatkaa sukusi elinkeinoa itsenäisenä yrittäjänä.

Itsenäisen opiskelun koulutusmahdollisuus

Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa koulutusmahdollisuuden itsenäisestä opiskelusta kiinnostuneille porotaloudesta itselleen elinkeinoa suunnitteleville aikuisille opiskelijoille. 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta - porotalouden osaamisalasta yksi pakollinen tutkinnon osa; Poronhoito (35 osp).   

Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet löytyvät Opetushallituksen laatimista tutkinnon perusteista.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on tällä hetkellä ainoa ammatillinen oppilaitos, jossa voi suorittaa porotalouden ammatillisia tutkintoja/tutkinnon osia. Opiskelupaikkahakemuksia tulee enemmän kuin opiskelijoita voidaan ottaa.  

HAKU JA TOTEUTUS  

Vuoden kestävään koulutukseen voi hakeutua ympärivuotisesti. Etusijalla ovat aloitustuen saaneet ja sitä hakeneet. Jokainen hakija haastatellaan henkilökohtaisesti. Opintoihin valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS). 

Opiskelijat osallistuvat HOKS:in mukaisesti suunnitelluille lähiopetusjaksoille Inarissa, muuten opiskellaan itsenäisesti. Erotuskaudella opiskelija suorittaa käytännön töissä näytön omassa paliskunnassaan. Kirjalliset kokeet täydentävät näyttöä. Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa tekemistään poroalan töistä koko koulutuksen ajan. 

Lisätietoja:  Outi Jääskö puh. 0400 395 679 tai Leena Magga puh. 046 921 0613 

Lisätietoja