Valikko
Passikoulutukset

Anniskelupassi-koulutus

Kesto: 8 h 

Hinta: x €

Anniskelupassi.png

Anniskelupassi eli Alkoholipassi on tarkoitettu anniskelupaikoissa työskenteleville. Se on todistus anniskeluun liittyvän lainsäädännön riittävästä tuntemisesta.

Kuka tarvitsee anniskelupassia? Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus.

Anniskelusäännösten hallinta osoitetaan anniskelupassilla, joka edellyttää anniskelupassikokeen läpäisemistä. Koe suoritetaan kirjallisena.

Testin läpäisseille toimitetaan todistus postitse 1-2 viikon kuluessa.

Anniskelupassitestiin voi opiskella itsenäisesti verkkomateriaalin avulla ja ilmoittautua suoraan testiin.

Anniskelupassi-tentti

Kesto: x h 

Hinta: x €

Anniskelupassi.png

Anniskelupassi eli Alkoholipassi on tarkoitettu anniskelupaikoissa työskenteleville. Se on todistus anniskeluun liittyvän lainsäädännön riittävästä tuntemisesta.

Kuka tarvitsee anniskelupassia? Anniskeluluvanhaltijan on huolehdittava siitä, että anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä on alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) hyväksymän mallin mukainen todistus.

Anniskelusäännösten hallinta osoitetaan anniskelupassilla, joka edellyttää anniskelupassikokeen läpäisemistä. Koe suoritetaan kirjallisena.

Testin läpäisseille toimitetaan todistus postitse 1-2 viikon kuluessa.

Anniskelupassitestiin voi opiskella itsenäisesti verkkomateriaalin avulla ja ilmoittautua suoraan testiin.

EA-1 koulutus

Kesto: 16 h (8 h verkossa + 8 h lähikoulutuksena)

Hinta: 165 € sis. alv 24 %

RR-mittaus 250x187.jpg

Saamelaisalueen koulutuskeskus kouluttaa ensiapua SPR:n ohjelman mukaisesti. EA-1 koulutus toteutetaan kaksivaiheisena. Ensiavun aiheiden teoria käydään läpi verkossa itsenäisesti opiskellen ja käytännön harjoitukset lähikoulutuksessa. Ensimmäinen osa koostuu verkkokoulutuksesta. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa oikeuden osallistua lähikoulutukseen. Hyväksytty ensiapukoulutussuoritus edellyttää sekä verkko- että lähikoulutuksen suorittamista 6 kuukauden aikana.

EA-1 koulutuksen tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmissä tapaturmissa.

Koulutuksen sisältö:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu.

SPR Ensiapukurssi EA 1® –todistus on voimassa 3 vuotta. Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat henkilösertifioituja koulutuksia, joista osallistujan suoritus viedään pätevyysrekisteriin. Ensiapukurssien sisällöt ja ensiapukouluttaja täyttää Kelan sekä sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

EA-1 yhdistelmäkoulutuksen hinta on 165 euroa, sis mobiilikortin sekä alv 24%.

anne (2).pngSaamelaisalueen koulutuskeskuksessa ensiapukouluttajana toimii
Anne Kaisanlahti (ETK) anne.kaisanlahti@sogsakk.fi p. 0404878891

Oikein antoisaa opiskelua, lähipäivällä nähdään.
terveisin Anne

EA-2 koulutus

Kesto: 8 h lähikoulutuksena

Hinta: 165 € sis. alv 24 %

RR-mittaus 250x187.jpgSaamelaisalueen koulutuskeskus kouluttaa ensiapua SPR:n ohjelman mukaisesti. EA-2 koulutuksessa harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä vahvistetaan aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Tavoitteena on saada varmuutta toimia erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa ja syventää ensiavun tiedollista ja taidollista osaamista.  

Koulutuksen pohjatietovaatimuksena on voimassa oleva SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus.  

 

EA-2 koulutuksen sisällöt:

 • Hätäensiavun kertaus
 • Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys
 • Ensitoimet auttamistilanteessa
 • Tilanteen tunnistaminen ja havainnot
 • Autettavan siirtäminen ja hätäsiirto
 • Ensiapuasennot ja tarkkailu
 • Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat
 • Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys
 • Lämmön aiheuttamat sairastumiset
 • Henkinen ensiapu

SPR Ensiapukurssi EA-2® –todistus on voimassa 3 vuotta. Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat henkilösertifioituja koulutuksia, joista osallistujan suoritus viedään pätevyysrekisteriin. Ensiapukurssien sisällöt ja ensiapukouluttaja täyttää Kelan sekä sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

EA-2 koulutuksen hinta on 165 euroa, sis. mobiilikortin sekä alv 24%.

anne (2).pngSaamelaisalueen koulutuskeskuksessa ensiapukouluttajana toimii
Anne Kaisanlahti (ETK) anne.kaisanlahti@sogsakk.fi p. 0404878891

Oikein antoisaa opiskelua, lähipäivällä nähdään.
terveisin Anne

Hygieniapassi-koulutus

Kesto: 8 h

Hinta: x €

Hygieniapassi.pngHygieniapassi on todistus elintarvikehygieenisesta osaamisesta. Suomen elintarvikelain mukaan hygieniapassi tarvitaan, mikäli työntekijä käsittelee työssään pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassi tarvitaan, mikä työskennellään esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa, suurkeittiössä, kioskissa, pikaruokaravintolassa, elintarvikemyymälässä, päiväkodissa tai elintarvikkeita valmistavassa tehtaassa.

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan taannehtivasti myös aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty. Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Hygieniapassijärjestelmää hallinnoi Ruokavirasto.

Hygieniapassi-tentti

Kesto: x h

Hinta: x €

Hygieniapassi.pngHygieniapassitestin kysymykset ovat sanallisia kysymyksiä, jotka ovat Ruokaviraston laatimia. Hygieniapassitesti koostuu 40 oikein / väärin -väittämästä.

Normaalissa hygieniapassitestissä (kielet suomi, ruotsi tai englanti) on 45 minuuttia aikaa vastata väittämiin ja testistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin kuluttua testin alkamisesta.

Hätäensiapu-koulutus

Kesto: 4 h, lähikoulutus

Hinta: 85 € sis. alv 24 %

RR-mittaus 250x187.jpgSaamelaisalueen koulutuskeskus kouluttaa ensiapua SPR:n ohjelman mukaisesti.

Koulutuksessa harjoitellaan hätäensiavun aiheita. Tavoitteena on lisätä auttamisrohkeutta henkeä uhkaavissa tilanteissa.

Koulutuksen sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen

Kurssin suoritettuasi saat SPR Hätäensiapukurssin 4h pätevyyden ja ensiapukortin voimaan 3 vuodeksi.

Kurssin suorittamisella on mahdollista jatkaa voimassa olevan Ensiapukurssin EA1® tai Ensiapukurssin EA2® voimassaoloaikaa. Päivityksen voi tehdä yhden kerran.

Punaisen Ristin ensiavun koulutusohjelmien mukaiset ensiapukoulutukset ovat henkilösertifioituja koulutuksia, joista osallistujan suoritus viedään pätevyysrekisteriin. Ensiapukurssien sisällöt ja ensiapukouluttaja täyttää Kelan sekä sairausvakuutuslain edellytykset työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpidosta osana työterveys- ja työsuojelutoimintaa.

Hätäensiapukoulutuksen (4h) hinta on 85 euroa, sis. mobiilikortin sekä alv 24%.

anne (2).pngSaamelaisalueen koulutuskeskuksessa ensiapukouluttajana toimii
Anne Kaisanlahti (ETK) anne.kaisanlahti@sogsakk.fi p. 0404878891

Oikein antoisaa opiskelua, lähipäivällä nähdään.
terveisin Anne

Matkailualan turvallisuuspassi -kouluts

Kesto: 8 h 

Hinta: x €

Matupa.png

Matupa on majoitus- ja ravitsemisalan, ohjelmapalvelualan ja rinnekeskusten työntekijöille räätälöity vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Itse asiassa Matupa on näiden alojen turvallisuuskortti: se antaa työntekijöille perustiedot matkailun turvallisuusasioista ja innostaa omien turvallisuustaitojen kehittämiseen.

Koulutus on tarkoitettu kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville. Matupan tavoitteet ovat asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteiden laadun parantaminen.

Turvallisuuspassikoulutus sisältää kahdeksan oppituntia ja on jaettavissa kahdelle eri päivälle. Koulutus koostuu luennoista, keskustelusta, itsearvioinnista ja ryhmätöistä.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
vaaka-hankkeet.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää