Valikko
Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSaamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on harjaantuneet tiedot ja taidot duodjissa. Hän osaa ammattimaisen työskentelyn, on työskennellyt tai työskentelee yrittäjänä. Hän haluaa erikoistua ja syventää osaamistaan duodjissa. Osaamista voi hankkia joko lähiopetuksena Inarissa, työelämässä esimerkiksi omassa yrityksessä tai itsenäisten projektien kautta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Tutkinnon suorituskieli on saame. Jos hakijalla ei ole riittävää kielitaitoa (suullinen ja kirjallinen), tulee hänen hakeutua saamen kielen opintoihin tai hankkia osaamista muulla tavoin.

 

 Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

 

 Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollista suorittaa joko koko tutkinto tai tutkinnon osia.


Tutkintonimike

Alkaa

HOKS:n mukaan

Laajuus

180 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Kysy lisätietoja opintotoimistolta

Sijainti

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opetusmuoto

Maksut

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto (180 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta (90 osp) ja kahdesta valinnaisesta (90 osp) tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

  • Mestarityön toteuttaminen saamenkäsityöalalla, 60
  • Osaamisen välittäminen saamenkäsityöalalla, 30

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

  • Ohjaajana toimiminen saamenkäsityöalalla, 45
  • Näyttelyprojektin toteuttaminen saamenkäsityöalalla, 45
  • Yritystoiminnan kehittäminen saamenkäsityöalalla, 45
  • Saamenkäsityöalalla kehittäminen, 45
  • Toiminnan suunnittelu ja johtaminen, 45
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 0–45 osp
  • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 0–45
  • Korkeakouluopinnot, 0–45

Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii saamenkäsityöalan ammattilaisena alansa mukaisissa tehtävissä. Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinnon suorittanut tuntee saamenkäsityön kulttuuriperinnön, materiaalit ja kehityksen. Hän tietää ja ymmärtää saamenkäsityön merkityksen saamelaisessa kulttuurissa. Hän ylläpitää, edistää ja välittää saamenkäsityön osaamista. Tutkinnon suorittanut suunnittelee ja valmistaa asiakkaalle tai kohderyhmälle korkeatasoisia tuotteita ja palveluita. Hän kehittää saamenkäsityön työprosesseja ja menetelmiä sekä käyttää materiaaleja ideoivasti ja luovasti. Tutkinnon suorittaneen kädenjälki on korkealuokkaista ja viimeisteltyä. Hänen työskentelynsä on työturvallista ja työhyvinvointia lisäävää.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Tutkinnon suorittanut työskentelee saamenkäsitöiden monipuolisissa ja vaativissa tehtävissä. Hän voi työskennellä yrittäjänä, ammatinharjoittajana, työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa.


Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja