Valikko
Porotalouden ammattitutkinto
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaPorotalouden ammattitutkinto

Avoin POROAMIS 2023

Itsenäisen opiskelun koulutusmahdollisuus

Saamelaisalueen koulutuskeskus tarjoaa toistamiseen koulutusmahdollisuuden itsenäisestä opiskelusta kiinnostuneille porotaloudesta itselleen elinkeinoa suunnitteleville (aikuisille) opiskelijoille. 

Saamelaisalueen koulutuskeskus on tällä hetkellä ainoa ammatillinen oppilaitos, jossa voi suorittaa porotalouden ammatillisia tutkintoja/tutkinnon osia. Opiskelupaikkahakemuksia tulee enemmän kuin opiskelijoita voidaan ottaa.

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta, porotalouden osaamisalasta yksi pakollinen tutkinnon osa; Poronhoito (35 osp).  

Tutkinnonosan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kohteet löytyvät Opetushallituksen laatimista tutkinnon perusteista.

Vuoden kestävään koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa. Etusijalla ovat aloitustuen saaneet ja sitä hakeneet. 

 

HAKU JA TOTEUTUS

Haku joulukuussa 2022

Koulutus alkaa aloitustapaamisella tammikuussa 2023. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.  Opintoihin valitulle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOKS).

Kevätlukukaudella opiskelijat osallistuvat koronatilanteen salliessa yhteen lähiopetusjaksoon Inarissa, muuten opiskellaan itsenäisesti. Koska näytössä, käytännön työtehtäviä tekemällä ei ole mahdollista osoittaa riittävän kattavasti työn perustana olevan tiedon hallintaa, täydennetään näyttöjä kuukausittain pidettävällä kokeella. Näyttöä täydentävät kokeet arvioidaan.

Mikäli opiskelija on kesäkuun alkuun mennessä suorittanut opinnot suunnitelman mukaisesti, he voivat jatkaa opintoja syksyn koulutukseen ja näyttöön.

Syyslukukaudella on myös yksi lähiopetusjakso Inarissa.  Erotuskaudella opiskelija suorittaa käytännön töissä näytön omassa paliskunnassaan. Kevään kokeet täydentävät näyttöä. Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa tekemistään poroalan töistä koko koulutuksen ajan.

Lisätietoja: Outi Jääskö puh. 0400 395 679 tai Tauno Ljetoff puh. 050 433 4449

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Porotalouden ammattitutkinto

Porotalous elää jatkuvan muutoksen aikaa. Muun maankäytön lisääntyminen, EU, lihamarkkinat ja ympäristönsuojelu asettavat haasteita porotaloudelle. Poronhoito-osaamisen lisäksi poromieheltä edellytetään yhteistyökykyä, viestintä- ja tietotekniikan taitoja sekä lainsäädännön tuntemista. Kehityksessä mukana pysyminen edellyttää ammattitaidon ajan tasalla pitämistä, alalla tapahtuvien muutoksien seuraamista ja niiden ennakointia.

Porotalouden ammattitutkinto antaa lisäarvoa ja mahdollisuuksia tietojen sekä taitojen lisäämiseen. Tutkinnon tai sen osien suorittaminen on näkyvä osoitus osaamisesta. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Porotalouden ammattitutkinnon voi hankkia joustavasti työn ohessa. Käytännön porotalouden hallinta on keskeinen osa ammattia. Porotalouden ammattitutkintokoulutuksessa porotalouden taitoja laajennetaan käytännön läheisellä ja joustavalla koulutuksella. Koulutuksessa on mahdollisuus saada alan uutta tietoutta sekä kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista toisten porotaloudessa työskentelevien kanssa. Eri puolilta poronhoitoaluetta olevat poromiehet tutustuvat toisiinsa ja oppivat toistensa poronhoitokulttuuria. Tämä jos mikä kasvattaa poromiehen ammattiylpeyttä.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

150 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen jatkuvassa haussa voi hakea ympäri vuoden. Kysy aloittamismahdollisuuksista opintotoimistosta.

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Hae koulutukseen

Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan pakollisten ja kahden valinnaisen tutkinnon osan hyväksytty suoritus. Opintoihin on jatkuva haku ja haun yhteydessä tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Muut hakijat (sähköinen hakulomake) Muut hakijat (tulostettava hakulomake .pdf)

Miksi poromiehen, joka jo osaa perusporonhoitotaidot, kannattaa suorittaa porotalouden ammattitutkinto tai tutkinnon osia? Siksi, että koulutukseen osallistuminen tukee taitojen laajentamista

 • antaa tietoja ja taitoja hallita viranomaisten laatimia normeja ja määräyksiä
 • antaa lisäarvoa esim. täyttäen nuoren yrittäjän aloitustuen vaatimukset -tukee poromiehiä uusien haasteiden edessä
 • parantaa yrittäjyyden taitoja -parantaa pärjäämistä kilpailun lisääntyessä -parantaa porotalouden kannattavuutta
 • lisää porotalouden harjoittajien keskinäistä tuntemista
 • lisää taitoja osata toimia erilaisissa verkostoissa
 • lisää poromiehen ammatin arvostusta
 • tiedot ja taidot kasvattavat poromiehen ammattiylpeyttä

POROTALOUDEN AMMATTITUTKINNON 150 osp

Ammattitutkinto sisältää kaksi pakollista ja neljä valinnaista tutkinnon osaa.

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

 • Poronhoidon suunnitteleminen ja toteuttaminen 60 osp
 • Porotalousyrittäjänä toimiminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • Poron laitosteurastus 30 osp
 • Poron paloittelu ja lihanleikkuu 30 osp
 • Tuotteistaminen porotaloudessa 30 osp
 • Paliskunnan hallintotehtävissä toimiminen 30 osp
 • Perinteisten poromateriaalien tuottaminen 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 30 osp

Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan pakollisten ja kahden valinnaisen tutkinnon osan hyväksytty suoritus. Opintoihin on jatkuva haku ja haun yhteydessä tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Toivoniemen opetusteurastamossa on hyvät puitteet teurastuksen ja lihan käsittelyn oppimiseen. Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on hyvät puitteet ja osaava henkilökunta. Tervetuloa!

Lisätietoja