Valikko
Ravintola- ja catering-ala

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki 180 osp, (nro 720035)

Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut osaa toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen tai asiakaspalvelun suunnittelu-, toteutus- ja myyntitehtävissä. Alan työtehtävät ovat monipuolisia, vaihtelevia ja kiinnostavia. Alan työpaikkoina voivat olla mm. eri liikeideoilla toimivat ravintolat, henkilöstöravintolat, pubit, yökerhot, kahvilat sekä juhlapalvelu- ja matkailuyritykset.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai työllisyyden kuntakokeilussa.

Tarkemmat tiedot

Koulutuksen sisältö ja laajuudet: Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, joiden laajuus on 145 osaamispistettä sekä yhteisistä tutkinnon osista, joiden laajuus on 35 osaamispistettä.

Koulutuksessa opiskellaan asiakaspalvelutaitoja, perehdytään matkailun toimialaan sekä ajankohtaisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opiskelija tutustuu myös matkailualueen käyntikohteisiin sekä saamelaisalueen erityispiirteisiin. Tutkinnon osien sisältöihin kuuluu työelämässä arvostettuja passikoulutuksia, kuten ensiapu, hygienia- ja anniskelupassit. Opintoihin kuuluu olennaisena osana työelämässä oppimisen jaksoja, joiden aikana opiskelijalla on mahdollisuus verkostoitua ravintola-alan kanssa ja parantaa työllisyysmahdollisuuksiaan.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta ravintola-alalta. Koulutuksen lopulliseen kestoon voi vaikuttaa opiskelijan aikaisempi osaaminen. Opintojen alussa opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, valinnaiset tutkinnon osat, aikataulu, toteutustapa ja työelämässä oppimisen jaksojen toteutus.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osaamispistettä

Ravitsemispalveluissa toimiminen, 30 osp

Ravitsemispalveluissa toimiminen on kaikille ravintola- ja cateringalan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille pakollinen tutkinnon osa. Tässä tutkinnon osassa perehdytään ravitsemisalan yrityksen erilaisiin asiakaspalvelun ja ruoanvalmistuksen työtehtäviin. Keskeistä on myös hygienia- ja omavalvontaosaaminen, myynnin rekisteröiminen, toimialan tunteminen ja sosiaalisen median kanavien käyttäminen elinkeinossa. Opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen oppimisympäristöissä, digitaalisissa oppimisympäristöissä sekä työelämässä. Osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa tapahtuu pääosin lähiopetuksena, oppimistehtävillä ja käytännön harjoituksilla. Työelämässä osaamista hankitaan toimimalla yksittäisissä työtehtävissä työryhmän jäsenenä ravitsemisalan yrityksen asiakaspalvelu- ja ruoanvalmistustehtävissä. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Lounasruokien valmistus, 40 osp

Tämä tutkinnon osa on ravintola- ja cateringalan perustutkinnon ruokapalvelun osaamisalan opiskelijoille ensimmäinen pakollinen tutkinnon osa ja se suoritetaan tyypillisesti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa tapahtuu pääosin lähiopetuksena, verkossa suoritettavilla oppimistehtävillä, käytännön harjoituksilla opetuskeittiössä ja oppilaitoksen lounasravintoloissa sekä myös työpaikalla tapahtuvana työskentelynä. Lähiopetusjakson jälkeen opiskelija siirtyy työpaikalla järjestettävälle koulutusjaksolle. Työelämässä osaamista hankitaan ravintolan tai suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä toimien. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Annosruokien valmistus, 25 osp

Annosruokien valmistus on ravintola- ja cateringalan perustutkinnon ruokapalvelun osaamisalan opiskelijoille toinen pakollinen tutkinnon osa. Tässä tutkinnon osassa hankitaan osaamista ruokaravintolan tai henkilöstöravintolan ruoanvalmistustehtävissä tai suurkeittiön edustusruoanvalmistuksessa. Keskeistä osaamista on esivalmistella, valmistaa ja laittaa esille asiakkaiden tilaamat ruoka-annokset omavalvontasuunnitelmaa noudattaen. Tässä toteutusmuodossa opiskelija hankkii osaamista oppilaitoksen oppimisympäristöissä sekä työelämässä. Osaamisen hankkiminen oppilaitoksessa tapahtuu pääosin lähiopetuksena ja käytännön harjoituksilla opetuskeittiössä sekä erilaisina teemoina, jotka toteutetaan oppilaitoksen ravintolassa. Lähiopetusjakson jälkeen opiskelija siirtyy työpaikalla järjestettävälle koulutusjaksolle. Työelämässä osaamista hankitaan ruokaravintolan tai henkilöstöravintolan ruoanvalmistustehtävissä toimien. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Valinnaisista tutkinnon osista opiskelija valitsee itseään kiinnostavat tutkinnon osat ja tutkinnon osien osaaminen hankitaan pääsääntöisesti työelämässä oppimisen jaksoilla. Joihinkin tutkinnon osiin on tarjolla lisäksi oppilaitoksessa tapahtuvaa opetusta, ja tällaisia opintoja ovat mm.

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan yhteensä 60 osaamispistettä. Linkki valinnaisiin tutkinnon osiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/4221360/rakenne

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy yhteensä 35 osaamispistettä (osp) yhteisiä tutkinnon osia. Niistä 26 osp on pakollisia ja 9 osp valinnaisia.

Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ammatillinen/8516664/tiedot

Linkki tutkinnon muodostumiseen: https://bit.ly/3V0ww8y

Hakeminen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.tyomarkkinatori.fi -> henkilöasiakkaat -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.tyomarkkinatori.fi -> TE-palveluiden oma asiointi- henkilöasiakas.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta. Voit pyytää koulutukseen hakeutumisen kirjaamista työllistymissuunnitelmaasi Omassa asioinnissa. Koulutuksesta tulee olla sovittuna työllistymissuunnitelmassasi, jotta sinulla olisi oikeus mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Tutkintonimike

Alkaa

Koulutus alkaa 13.8.2024

Laajuus

HOKS:n mukaan

Hakuaika

Haku päättyy 3.5.2024.

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja koulutuksesta
Jyrki Jumisko

Jyrki Jumisko

Ravintola- ja cateringalan linjavastaava 040 723 7260 jyrki.jumisko@sogsakk.fi