Valikko
Ohjaus ja opiskeluhuolto
EtusivuOpiskelijalleOhjaus ja opiskeluhuolto

Oppilaitoksen koko henkilöstö ja työpaikkaohjaajat toimivat opiskelijan tukena osaamisen hankkimisessa yhdessä opiskelijahuollosta vastaavien kanssa. Ohjauksesta ja opiskelijahuollosta vastaavat yhdessä opinto-ohjaaja, erityisopettajat, koulukuraattori, opiskelijahuoltoryhmä ja monialainen asiantuntijaryhmä.

SAKK:n opinto-ohjauksesta ja erityisopetuksesta vastaa Tea Niemelä, puh. 040 723 7201. Opinto-ohjaajalta saa neuvoja mm. opintojen suunnittelemiseen ja valintoihin, jatko-opintojen vaihtoehtoihin ja hakuihin.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetus- tai opiskelijahuoltopalveluja oppimisvaikeuksien, sairauden tai muun syyn takia. Tavoitteena on, että erityisopetuksen avulla opiskelija saa sellaista henkilökohtaisiin edellytyksiinsä perustuvaa opetusta, jonka avulla oppiminen ja itsensä kehittäminen onnistuvat parhaiten.

Kaikki opiskelijat saavat tarvittaessa tukea opiskeluunsa. Jokaiselle aloittavalle opiskelijalle tehdään luki- ja matematiikkatestit heti opintojen alussa. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle kirjataan HOKSiin opiskelijan erityisopetuksen tarve ja sen toteutusmuotoja. HOKS laaditaan yhdessä opiskelijan ja tämän huoltajien (jos opiskelija on alle 18 v.), ryhmänohjaajan, erityisopettajan ja mahdollisesti opiskelijahuollon asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman tarkoituksena on yksilöllinen opinnoissa tukeminen tarpeen vaatiessa.

Koulukuraattorin kanssa opiskelija voi selvittää opiskeluajan asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämäntilanteiden muutoksiin ja mieltä painaviin asioihin.

Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä esim. opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.

Koulukuraattorina toimii Marjo Sirviö, puh. 040 523 5683, s-posti: marjo.sirvio@lapha.fi

Koulukuraattori on tavattavissa Inarin toimipaikassa keskiviikkoisin klo 9 - 15.

Opiskeluhuoltoryhmä suunnittelee ja kehittää toimia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Huomiota kiinnitetään myös turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön luomiseen ja työrauhan edistämiseen ennaltaehkäisevin toimenpitein.

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat, opinto-ohjaaja, apulaisrehtori, asuntolaohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Jos sinulla on sellaisia hankaluuksia opiskelussasi tai elämässäsi, joihin tarvitset yksilöllistä apua, opiskelusi tukemiseksi kootaan tapauskohtainen asiantuntijaryhmä.
Asiantuntijoita voidaan nimetä vain sinun suostumuksellasi. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää ryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin opiskeluhuoltoon liittyvään tehtävään.

Ryhmässä käsitellään opiskeluusi ja elämäntilanteeseesi liittyviä asioita yhdessä ja pohditaan keinoja, joilla opinnoissa etenemistäsi, oppimistasi ja elämänhallintaasi voidaan tukea. Ryhmällä on käytettävissään myös oppilaitoksen ulkopuolisia tukimuotoja.

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää