Valikko
Saamenkäsityöalan ammattitutkinto
EtusivuHakijalleKoulutustarjontaSaamenkäsityöalan ammattitutkinto

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto

Saamenkäsityöalan ammattitutkinto sopii henkilölle, jolla on perustiedot ja -taidot duodjissa. Hän osaa ammattimaisen työskentelyn ja haluaa oppia lisää tai syventää osaamistaan duodjissa. Osaamista voi hankkia joko lähiopetuksena Inarissa, työelämässä tai itsenäisten projektien kautta. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

 

Tutkinnon suorituskieli on saame. Jos hakijalla ei ole riittävää kielitaitoa, tulee hänen hakeutua saamen kielen opintoihin tai hankkia osaamista muulla tavoin. 

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa on mahdollista suorittaa joko koko tutkinto tai tutkinnon osia. Katso lisää osaamisaloista, sisällöistä ja toteutuksista: 

Tutkintonimike

Alkaa

10.8.2023 tai HOKS:n mukaan

Laajuus

150 osp

Hakuaika

Jatkuva haku

Kysy lisää opintotoimistosta

Sijainti

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.

Opetusmuoto

Maksut

Vaatetuksen osaamisalan suorittanut osaa valmistaa saamenpukuja ja asusteita tai nahka- ja turkistöitä. Hän tuntee saamenkäsityön, duodjin, perinteeseen liittyvää materiaalista kulttuuria ja hallitsee alaansa liittyvää perinnetietoa. Hän tietää saamenkäsityön merkityksen kulttuurissa. Hän tietää yritystoiminnan edellytykset ja osaa asiakaspalvelun. Hän työskentelee saamenkäsitöiden suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointitehtävissä.

 

Tutkinnon laajuus ja muodostuminen 

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta 30 osp ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, joiden laajuudet ovat 90 osp ja 30 osp.

 

1.1.2022 lähtien tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp 

Saamenkäsityökisällin kaikille yhteinen ammattitaito, 30 osp 

 

Osaamisalan 1. valinnainen tutkinnon osa 90 osp 

Saamenpuku ja asusteet, 90 osp 

Nahka- ja turkistyöt, 90 osp 

 

Osaamisalan 2. valinnainen tutkinnon osa 30 osp 

Saamenpuku ja asusteet, 30 osp 

Valinnainen nahka- ja turkistuote, 30 osp 

Tiuhta- ja punontatyöt, 30 osp 

Erityistekniikat, 30 osp 

Kudontatyö, 30 osp

 

Dipmaduojit - toteutus lukuvuonna 2022-2023

Lukuvuonna 2022-2023 on mahdollista suorittaa lähiopetuksessa ja projekteina seuraavia tutkinnon osia: 

Valinnainen nahka- ja turkistuote, 30 osp 

Tiuhta- ja punontatyöt, 30 osp 

Kudontatyö, 30 osp 

Nahka- ja turkistyöt, 90 osp joiltakin osin 

 

Työelämässä tai itsenäisenä projektina: 

Saamenkäsityökisällin kaikille yhteinen ammattitaito, 30 osp  

Saamenpuku ja asusteet, 90 osp 

Nahka- ja turkistyöt, 90 osp 

Saamenpuku ja asusteet, 30 osp 

Erityistekniikat, 30 osp

Esinevalmistuksen osaamisalan suorittanut osaa valmistaa valintansa mukaan jalometallitöitä, pahkatöitä, puutöitä, luu- ja sarvitöitä, juuritöitä, työ- tai kuljetusvälineitä. Osaamisalan suorittanut tuntee saamenkäsityön, duodjin, perinteeseen liittyvää materiaalista kulttuuria ja hallitsee alaansa liittyvää perinnetietoa. Hän tietää saamenkäsityön merkityksen kulttuurissa. Hän tietää yritystoiminnan edellytykset ja osaa asiakaspalvelun. Hän työskentelee saamenkäsitöiden suunnittelu-, valmistus-, neuvonta- ja markkinointitehtävissä.

 

Tutkinnon laajuus ja muodostuminen 

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta 30 osp ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta, joiden laajuudet ovat 60 osp ja 60 osp.

 

1.1.2022 lähtien tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista: 

 

Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 30 osp 

 • Saamenkäsityökisällin kaikille yhteinen ammattitaito (30 osp)  

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 120 osp 

 • Pahkatyö (60 osp)   
 • Puutyö (60 osp)   
 • Luu- ja sarvityö (60 osp)  
 • Jalometallityö (60 osp)  
 • Juurityö (60 osp)  
 • Työvälineet (60 osp) 
 • Kuljetusvälineet (60 osp)  


Garraduojit - toteutus lukuvuonna 2022-2023 

 

Lukuvuonna 2022-2023 on mahdollista suorittaa seauraavia esinevalmistuksen osaamisalan valinnaisia tutkinnon osia:  

 • Pahkatyö (60 osp)   
 • Puutyö (60 osp)   
 • Luu- ja sarvityö (60 osp)  
 • Jalometallityö (60 osp)  

Työelämässä tai itsenäisenä projektina 

 • Juurityö (60 osp) 
 • Työvälineet (60 osp) 
 • Kuljetusvälineet (60 osp)

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja