Valikko
Tapahtumat

 

Hanke on päättynyt, kiitoksia kaikille osallistumisesta. 

Päättyneet ja toteutuneet koulutustapahtumat

MS Teams luokkatyypin ominaisuuksien hyödyntäminen etäopetuksessa

25.10.2021 järjestetyssä koulutuksessa kouluttajana toimi Petri Jämsen Sulava Oy:stä.

Koulutuksen kohderyhmänä olivat saamelaisalueen perus- ja toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstö, saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella toimivien kuntien saamen kielen opettajat ja opiskelijat sekä saamelaisalueen luokanopettaja-, kasvatustieteen ja mediakasvatuksen opiskelijat ja muut digitaalisen teknologian opetuskäytön parissa työskentelevät ja muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt. 

 

Digipedagogiikan hyvät käytänteet peruskoulussa -koulutus

Vuoden 2020 tutoropettaja Päivi Katainen koulutti opettajia digipedagogiikkaan 12.10.2021. Koulutus toteutettiin MS Teams -ympäristössä.

 

Ääni työvälineenä! -valmennus

Hanke ja Saamelaiskäräjät järjestivät viikonloppuvalmennuksen äänityöskentelyn mahdollisuuksista kiinnostuneille. Ääninäyttelijä Susa Saukko valmensi osallistujia oikeanlaiseen äänen käyttöön ja hengitystekniikkaan. Valmennus toteuettiin kulttuurikeskus Sajoksessa 8.-10. lokakuuta.

Kuvia ja videoita tapahtumasta voi katsella hankkeen Facebookista!

 

MS Teams työpajatyöskentely -koulutus

4.10.2021 Sulava Oy:stä Marianna Halonen koulutti osallistujia MS Teams -alustan käyttöön verkkotyöpajana. Koulutuksen kohderyhmänä olivat alueen muiden organisaatioiden virkamiehet, elinkeinoelämän parissa työskentelevät sekä muut verkkotyöpajajärjestämisestä kiinnostuneet.

 

Hyvinvoinnin rakentaminen koronan jälkeen -asiantuntijakoulutus

Hanke järjesti 27.9.2021 myös toisen Erja Sandberg koulutuksen, jossa aiheena oli hyvinvoinnin rakentaminen koronan jälkeen.

 

Positiivinen pedagogiikka -asiantuntijakoulutus

Hanke järjesti 20.9.2021 asiantuntijakoulutuksen positiiviseen pedagogikkaan, jossa asiantuntijana toimi kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi, ADHD-asiantuntija Erja Sandberg. Hän on myös tietokirjailija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja neuropsykiatrinen valmentaja, jolla on rehtorinpätevyys.

 

Cloubi-digimateriaali alustan avoin käyttökoulutus

14.6.-10.8.2021 hanke järjesti yhteistyössä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimiston kanssa koulutuksen Cloubi-digimateriaalialustan käyttöön. Cloubi-oppimateriaalialustan avoimiin digimateriaaleihin voi tutustua Saamelaiskäräjien Avoimet digimateriaalit-verkkosivuilla. Mikäli olet kiinnostunut Cloubi-alustan käytöstä, ota yhteyttä Saamelaiskäräjien oppimateriaalisihteeriin Petra Kuuvaan, petra.kuuva (ät) samediggi.fi.

 

Saamelaisnuorten taidetapahtuma


Pohjoissaamen kielellä taidetapahtuma on Sámenuoraid dáiddadáhpáhus, koltansaamen kielellä Sääʹmnuõri čeäʹppvuõđpeeiʹv ja inarinsaamen kielellä Säminuorâi taaiđâtábáhtus.

Hanke järjesti huhtikuussa 2021 saamelaisnuorille ja heidän opettajilleen etäyhteydellä koulutuksia videoeditointisovellusten käyttöön. Taidetapahtumaan osallistuneista videoista ja voittajista voi lukea YLE Sápmin julkaisemasta pohjoissaamenkielisestä verkkoartikkelista (avautuu uuteen ikkunaan).

Saavutettavuus verkossa ja dokumenteissa -koulutus

Koulutus toteutettiin perjantaina 9.4.2021 Zoom-etäkokous-alustalla. Kouluttajana toimi Kari Selovuo Corellia Oy:stä ja koulutuskielenä oli suomi.
Koulutuksesta ei ole saatavilla julkista tallennetta.

 

Saamen kieli etäopetuksessa -koulutus 28.1.2021

Koulutus on tarkoitettu saamen kielisille opettajille ja kielen opetuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutuksessa Lapin yliopiston tutkija ja Arktista pedagogiikkaa II -hankkeen asiantuntija Pigga Keskitalo kertoi saamenkielen opetuksesta etäopetuksessa. Hanna Helander ja Arla Magga kertoivat Utsjoen kunnan ja Suomen Saamelaiskäräjien yhteisen Saamen kielten etäopetus pilottihankkeen kokemuksista. Osallistujat pääsivät myös keskustelemaan ryhmissä heidän ajatuksistaan. Koulutus toteutettiin Micrsoft Teams -ympäristössä ja kielenä oli pohjoissaamen kieli. Koulutuksesta on julkaistu tallenne, joka ei täytä saavutettavuuskriteeriä eli videotallennetta ei ole tekstitetty.

Alla on listattuna kolme linkkiä, jotka avautuvat uuteen ikkunaan:

 

Saamelaisopetuksen digioppimisverkosto

Saamelaisopetuksen digioppimisverkoston tarkoituksena on koota yhteen saamelaisopetuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on tarjota keskitetty digitaalinen ympäristö, jossa jokainen jäseneksi liittynyt voi jakaa muille omia oppimateriaalejaan, valokuviaan, videoitaan, hyväksi havaitsemiaan linkkejä ja vinkkejä. Lisäksi jäsenet voivat keskustella saamelaisopetukseen liittyvistä menetelmistä, kokemuksista ja ideoista.

Verkoston tapahtumia

 

Webinaarikoulutukset, kevät 2019

Hankkeessa järjestettiin heti keväällä 2019 digivälineiden lisäkoulutusta Saamenkielten etäopetus pilottihankkeen opettajille. Koulutuksista ei ole julkisia tallenteita.
Koulutukset toteutuivat seuraavasti:

  • 12.2.2019 toteutettu verkkokoulutuksen aiheena oli Quizlet- sekä Quizlet Live -pelit kielten etäopetuksessa,
  • Ajalla 26.-29.3.2019 toteutettu kaksiosaisen verkkokoulutuksen aiheena oli  Googlen pilvipalvelut ja oppimispelit kielten etäopetuksessa. Ensimmäisessä osassa aiheena oli  Google Forms, toisessa osassa aiheena oli Google Drive.

 

Webinaarikoulutukset, kevät 2020

Hankkeessa jatkettiin digivälineiden koulutuksilla ajalla 16.12.2019-13.5.2020. Kustakin koulutuksesta on julkaistu tallenne, joka ei täytä saavutettavuuskriteeriä, eli videotallenteita ei ole tekstitetty. Koulutusten tarkemmat sisältökuvaukset ovat luettavissa uuteen ikkunaan avautuvasta Digivälineiden webinaarikoulutukset PDF-esitteestä.

 

Webinaarikoulutukset, syksy 2020

Digivälineiden koulutukset jatkuivat jälleen syksyllä, ajalla 20.8.-9.12.2020. Koulutuksesta julkaistut tallenteet eivät täytä saavutettavuuskriteeriä, eli videotallenteita ei ole tekstitetty.

 

Digivälineisiin liittyvät koulutukset

  • 20.8.2020 järjestettiin verkkototeutuksena koulutus Microsoft 365 Teamsin käytön perusteista Enontekiön perusopetuksen opettajille. Koulutuksesta ei ole julkista tallennetta.
  • 18.11.2020 toteutettiin verkkokoulutus Microsoft 365 Formsista osana Microsoft 365 Teams:ia. Koulutuksesta on saatavilla uuteen ikkunaan avautuva Vimeo-videoidenjakopalvelussa sijaitseva tallenne, jota ei ole teksitetty. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston toteuttaman eLappi-hankkeen kanssa.
    yhteistyökumppanina Lapin yliopiston eLappi (ESR) -hanke.
  • 2.12.2020 järjestettiin verkkokoulutus muista Microsoft 365 Teams:in kanssa hyödynnettävistä sovelluksista, joita ovat Planner, Whiteboard, Stream ynnä muut sellaiset.  Koulutuksesta on saatavilla uuteen ikkunaan avautuva Vimeo-videoidenjakopalvelussa sijaitseva tallenne, jota ei ole teksitetty. Koulutus toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston toteuttaman eLappi-hankkeen kanssa.

 

Muut koulutukset

 

Etäopetuksen digipedagogiikka tutuksi -koulutus

27.8.2020 järjestimme koulutuksen, jossa etäopetuksen digipedagogiikka tehtiin osallistujille tutuksi. Koulutuksesta on saatavilla Vimeo-videojakopalvelussa sijaitseva tallenne, jota ei ole teksitetty (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Koulutuksen esitysmateriaali löytyy Google Sheets-sovelluksesta (linkki avautuu uuteen ikkunaan). Koulutus toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston toteuttaman eLappi-hankkeen kanssa (linkki avautuu uuteen ikkunaan Lapin yliopiston tutkimusportaaliin)

Saman sisältöinen koulutus toistettiin myös 12.11.2020. Tarkempina aiheina tässä koulutuksessa olivat etäopetuksen hyvät käytännöt, oppilaiden oppiminen etäopetuksessa, erilaiset toimenpiteet sekä materiaalit oppimisen tukena. Tekstittämätön tallenne on saatavilla Vimeo-videojakopalvelussa (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

 

Tekijänoikeudet digimateriaaleissa

9.12.2020 järjestettiin verkkovälitteinen koulutus tekijänoikeuksista digimateriaaleissa. Kouluttajana oli Kirsi Salmela Kopiosto ry:stä. Koulutuksesta on saatavilla tallenne, johon linkin voi pyytää sähköpostiosoitteesta unni.lansman (ät) sogsakk.fi

Muut menneet tapahtumat

Valtakunnalliset LUMA-päivät

Hanke oli 10.6.2021 esittelemässä valtakunnallisilla LUMA-päivillä hankkeessa toteutettua 3D-työpajakokeilua. Kokeilussa mukana olivat Enontekiön perusopetuksen oppilaat. 3D-työpajasta Enontekiön 7.-9. luokkalaisten kanssa voit lukea Saamelaisalueen koulutuskeskuksen blogista.

 

Ohjelmoinnin ja robotiikan koulutukset Utsjoelle

Hankkeen avulla Utsjoen perusopetukselle järjestyi mahdollisuus osallistua ohjelmoinnin ja robotiikan työpajoihin. Hanke tarjosi LUMA-keskus Lapin matkakustannukset Utsjoelle ja Nuorgamiin, jossa LUMA-keskus Lapin kouluttajat toteuttivat ohjelmoinnin ja robotiikan työpajat oppilasryhmille.

 

3D-työpaja Hetan 7.-9. luokkien saamenkielisille oppilaille

Keväällä 2021 hankkeessa toteutettiin yhdessä LUMA-keskus Lapin kanssa työpajakokeilu 3D-mallinnuksesta ja -tulostuksesta. Kokeilusta voit lukea  Saamelaisalueen koulutuskeskuksen blogista.

 

Ohjelmointikoulutus perusopetuksen oppilaille

Yhteistyönä LUMA-keskus Lapin kanssa toteutettiin ohjelmoinnin koulutusta etänä perusopetuksen 3.-4. luokkalaisille. Kokeilun aikana oppilaat saivat kokeilla Code.org:ssa ja Scratch-alustalla ohjelmoitavia pelejä. Ohjelmointia harjoiteltiin sekä mobiili- että pc-laitteilla. Kokeilut toteutettiin kolmena eri päivänä 45 min - 90 min jaksoissa ajalla 4.5.-11.5.2020. LUMA-keskus Lapin omille verkkosivuille pääsee tästä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

 

Voimakas poro ja kaunis luonto -valokuvanäyttely

Valokuvanäyttelyn tavoitteena oli esitellä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen poronhoitajan ja luonto-ohjaajan koulutusohjelmien oppimisprojektin satoa. Näyttelyprojektin suunnittelivat ja toteuttivat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat. Valokuvanäyttelystä tarkempaa tietoa voi lukea oppilaitoksen ajankohtaistiedotteesta
Samansisältöinen valokuvanäyttely järjestettiin sekä Inarissa että Rovaniemellä. 

Inarissa näytteli oli esillä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ja avajaiset pidettiin tiistaina 21.1.2020 klo 15. Näyttely oli esillä 21.1.-21.2.2020. Näyttelyn jälkeen kuvat ovat sijoitettu pysyvästi oppilaitoksen Kaamasen Hopialammen toimipisteen tiloihin. Rovaniemellä näytteli oli esillä Lapin yliopistolla Galleria Kajossa. Avajaiset pidettiin maanantaina 27.1.20 klo 18 ja näyttely oli esillä 13.2.2020 asti.

 

Hankkeen vierailut ja matkat

Hankkeen vierailut saamelaisalueen peruskouluissa

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoiden opintomatka Rovaniemelle

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ensimmäisen vuoden opiskelijat vierailivat Kaunis poro & voimakas luonto -näyttelyavajaismatkan ohella 27.-28.1.2020 Rovaniemellä seuraavissa kohteissa:

Opintomatka toteutettiin yhteistyössä Kulttuurisensitiivinen opinpolku Lapissa (KOP) -hankkeen kanssa. KOP-hanke maksoi opintomatkan majoitus- ja ruokailukulut.

 

Hanketyöntekijöiden muut matkat

  • 20-22.3.2019 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen hanketyöntekjiät osallistuivat Interaktiivinen tekniikka opetuksessa -konferenssiin, joka järjestettiin Hämeenlinnassa.
  • 7.5.2019 hanketyöntekijät kävivät tutustumassa Rovaniemellä sijaitsevien oppilaitosten uusiin digivälineympäristöihin. Vierailukohteina olivat Lapin ammattikorkeakoulun nykyinen FrostBit eli entinen pLab -ohjelmistotekniikan laboratorio, Lapin koulutuskeskus REDU:n Redu Lab, jossa on 3D-skannaus, -mallinnus ja -tulostusmahdollisuus ja Lapin yliopiston Sinco Lab simulointilaboratorio.

Arktista pedagogiikkaa 2, saamelaisopetuksen digiverkosto -hankkeen logo

 Saamelaisalueen koulutuskeskuksen nelikielinen logo  Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020  suomenkielinen logo

Euroopan sosiaalirahaston suomenkielinen sininen lippulogo

Lapin yliopiston logo
  
  
  
  
Utsjoen kunnan vaakuna Inarin kunnan nelikielinen sarvilogo Enontekiön kunnan vaakuna Sodankylän kunnan vaakuna
       
    Suomen Saamelaiskäräjien nelikielinen logo  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo 

koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää