Valikko
Hankkeen esittely

Projekti kuuluu ESR:n toimintalinjaan 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä erityistavoitteseen 9.1. siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Hankkeessa luodaan ja kehitetään arktista pedagogiikkaa, jonka avulla ylitetään haasteita kuten etäisyydet, harva asutus ja muut olosuhteet. Arktinen pedagogiikka on koulutusta alueen ihmisiä ja kulttuuria kunnioittaen, tieto- ja viestintäteknologian uusia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Saamelaisalueen koulutuskeskus on kehittänyt tieto- ja viestintäteknologian (TVT) opetuskäyttöä ja etenkin etäopetusta hanketyönä jo edellisellä EU ohjelmakaudella (2007-2013) sekä esiselvityshankkeessa Askel arktiseen pedagogiikkaan saamelaisalueella (1.1.2015-29.2.2016).

Tämän hankkeen myötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu ottaa tehtäväkseen toimia alueen TVT:n opetuskäytön tukipalveluorganisaationa ja kouluttajana. Hankkeessa pyritään uudenlaisiin koulutusinnovaatioihin, joita testataan ja kehitetään yhteistyössä alueen lukioiden, SAKK:n ja yliopiston kanssa.

Toteutusaika: 1.3.2016 – 31.5.2018

Rahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Kustannusarvio: 300 000 €

Rahoittajaviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) (Euroopan sosiaalirahastosta)

Muut rahoittajat: Enontekiön ja Utsjoen kunnat sekä Inarin kunta: Elinkeinot ja kehitys Nordica sekä Kalotin oppimiskeskus -säätiö

Päätoteuttaja: Saamelaisalueen koulutuskeskus

Osatoteuttaja: Lapin yliopisto

Arktista pedagogiikkaa -projektissa kehitetään arktisten elinkeinojen opetusta yhdessä oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on

1. lisätä hankkeen kohderyhmään kuuluvien opetushenkilöstön, opiskelijoiden sekä työelämän edustajien TVT:n opetuskäytön osaamista sekä tukea opetushenkilöstöä uudenlaisen pedagogiikan omaksumisessa
2. suunnitella ja toteuttaa opetuksellisia teknologiapohjaisia kokeiluja/pilotteja arktiseen luontoon ja saamelaiskulttuuriin liittyen
3. kehittää erilaisia TVT-pohjaisia ohjaustoimenpiteitä, joiden avulla lisätään koulutuksen saatavuutta asuinpaikasta riippumatta sekä tehostetaan opintojen läpäisyä
4. arktisen luonnon, saamelaiselinkeinojen ja saamelaiskulttuurin huomioiminen koulutuksen kehittämisessä sekä
5. hankkia tietoa ja ymmärrystä pelillisestä oppimisesta.

Hankkeen tuloksena on uudenlainen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävä pedagogiikka, jossa oppiminen on keskiössä. Tähän liittyy joustavat koulutus-/opetusjärjestelyt, opiskelijoiden uudenlaiset työskentelytavat ja pelilliset oppimisympäristöt. Hankkeessa tuotetaan lisäksi uutta tutkimustietoa TVT:n opetuskäytöstä saamelaisalueella sekä vahvistetaan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Lapin yliopiston yhteistyötä.

Yhteystiedot

 sakk_vaaka.jpg  vipuvoimaa-high70.jpg eu_sosiaalirahasti-high70.jpg Lapin_yliopiston_logo.png
 
 
 
 
Utsjoki_logo-high70.jpg Inari_Logo_SaameSin-high70.jpg Enontekio_high70.jpg ELY_logo_high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää