Valikko
Koltansaamen kieli

Nuõrttsääʹmǩiõll da kulttuur | Koltansaamen kieli ja kulttuuriKoltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus, 60 op

Koltansaamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutusta lähiopetuksena ei toteuteta SAKK:n toimesta 2023-2024. Koulutus toteutunee Giellagas-instituutin järjestämänä ja osittain Saamelaisalueen koulutuksenkoulutuksen tiloissa Inarin toimipaikassa. Toteutusmalli varmistuu helmikuun 2024 aikana. 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutus kestää vuoden ja on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus koostuu pääasiassa koltansaamen kielen ja kulttuurin opinnoista. Opintoihin sisältyy opintomatkoja ja kieliharjoittelua, joiden kautta opiskelija tutustuu Saamenmaahan, sen kieliyhteisöön ja saamenkieliseen työelämään.

Koulutus on tarkoitettu kaikille koltansaamen kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Koulutuksessa lähdetään liikkeelle koltansaamen kielen alkeista, joten aiempia koltansaamen opintoja ei vaadita. Opetuskielenä on aluksi suomi ja opintojen edetessä koltansaame. Koulutuksen opetusohjelma on suunniteltu siten, että se sopii työelämässä koltansaamen kielen ja kulttuurin osaamista tarvitseville sekä jatko-opintoja suunnitteleville.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen koltansaamen kielen opinnot antavat valmiudet jatkaa koltansaamen opintoja edelleen Oulun yliopiston Giellagas-instituutin koltansaamen opinnoilla.

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Kuvituskuva etäopettajasta ja tukihenkilöstä

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu tarjoaa myös saamen kielen ja kulttuurin opintoja etäopetuksena. Tutustu koltansaamen kielen etäopetustarjontaan.

Virtuaalikoulun koulutustarjotin
Lisätietoja