Valikko
Koltansaamen kieli

Nuõrttsääʹmǩiõll da kulttuur | Koltansaamen kieli ja kulttuuri


Koltansaamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutusta lähiopetuksena ei toteuteta SAKK:n toimesta 2024-2025. Koulutus toteutuu Giellagas-instituutin järjestämänä ja se on kohdistettu SOTE-alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Lue lisää ao. linkistä: 

https://joy.oulu.fi/fi/koulutushaku/sote-alan-koltansaamen-perusopinnot-25-op-ja-aineopinnot-35-op

Tutkintonimike

Alkaa

Laajuus

Hakuaika

Jatkuva haku

Sijainti

Opetusmuoto

Maksut

Kuvituskuva etäopettajasta ja tukihenkilöstä

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu tarjoaa myös saamen kielen ja kulttuurin opintoja etäopetuksena. Tutustu koltansaamen kielen etäopetustarjontaan.

Virtuaalikoulun koulutustarjotin
Lisätietoja