Valikko
Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, (nro 720034)

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä? Tahdotko, että työsi on merkityksellistä ja monipuolista? Välitätkö aidosti muista ihmisistä, olet rehellinen, tunnollinen ja luotettava. Nyt on mahdollisuus tarttua koulutustarjoukseen, ja hakeutua meille Saamelaisalueen koulutuskeskukseen Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon koulutukseen. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajien osaajia tarvitaan työelämässä.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai työllisyyden kuntakokeilussa.

Koulutuskuvaus: Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala


Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut osaa toimia osallisuutta, kuntoutumista ja toimintakykyä edistävästi huomioiden ikääntymisen vaikutukset toimintaan kotona ja muissa toimintaympäristöissä. Työskentelyn kautta kartutetaan osaamista asiakkaan mielekkään arjen huomioimiseen kulttuurilähtöisesti. Valmistuttuaan lähihoitajaksi ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisalasta, voit työskennellä erilaisissa hoidon ja hoivan, ikääntyneiden- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä ja -paikoissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Meillä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelu on monipuolista ja vaihtelevaa. Opetus on kokoaikaista ja monimuotoista, sisältäen lähiopetuksen ja työelämässä oppimisen lisäksi myös työelämävierailuja, itsenäistä työskentelyä ja verkko-opiskelua. Opiskelija osoittaa osaamisen näytöissä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla suunnitellaan juuri hänen tavoitteitaan ja tarpeitaan vastaava opintopolku. HOKSissa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen sekä suunnitellaan, miten ja mitä uutta osaamista hän hankkii, miten osaaminen osoitetaan ja millaista ohjausta ja tukea opiskelija opinnoissaan tarvitsee. Opintoihin osallistuvalta ei vaadita aikaisempaa alan osaamista tai työkokemusta.

Linkki tutkinnon perusteisiin: https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/9185085

Linkki tutkinnon muodostumiseen: https://bit.ly/49zaeiu

Hakeminen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.tyomarkkinatori.fi -> henkilöasiakkaat -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.tyomarkkinatori.fi -> TE-palveluiden oma asiointi- henkilöasiakas.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta. Voit pyytää koulutukseen hakeutumisen kirjaamista työllistymissuunnitelmaasi Omassa asioinnissa. Koulutuksesta tulee olla sovittuna työllistymissuunnitelmassasi, jotta sinulla olisi oikeus mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15.
Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kysy rohkeasti lisää koulutuksesta!

Tutkintonimike

Alkaa

Koulutus alkaa 13.8.2024 ja on kestoltaan noin kolme vuotta. 

Laajuus

Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), josta ammatilliset tutkinnon osat 145 osaamispistettä ja yhteiset tutkinnon osat 35 osaamispistettä.

Hakuaika

Hakuaika päättyy 3.5.2024.

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Anne Kaisanlahti

Anne Kaisanlahti

Sosiaali- ja terveysalan linjavastaava 040 487 8891 anne.kaisanlahti@sogsakk.fi