Valikko
Liiketoiminta

Liiketoiminnan perustutkinto, Asiakaspalvelun tutkinnon osa (nro 705989)

Asiakaspalvelun tutkinnon osa on sisällöiltään yleishyödyllinen, monipuolinen ja sovitettavissa monien eri alojen työtehtäviin. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia opiskelemalla opiskelija hankkii monipuolista asiakaspalveluosaamista, kartuttaa asiakaspalvelutaitoja myös ruotsin ja englannin kielellä, hankkii ensiaputaitoja sekä hygienia- ja ikärajapassin.

 

Koulutukseen sisältyy lisäksi yhteisistä tutkinnon osista (YTO) kahden osaamispisteen laajuiset Toiminta digitaalisessa ympäristössä -opinnot, jotka tukevat vahvasti asiakaspalvelun ammatillisia osa-alueita. Asiakaspalvelun tutkinnon osa kuuluu liiketoiminnan perustutkinnon pakollisiin opintoihin. Tutkinnon osan sisältöjä voidaan myös soveltuvin osin tunnistaa ja tunnustaa matkailualan perustutkinnon opintoihin.

  

Opetus on kokoaikaista ja toteutetaan pääosin lähiopetuksena. Tutkinnon osaan sisältyy työelämässä oppimisen jakso (TEO), jonka avulla opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää liiketoiminnan alan laajoja työelämäkumppanuuksia, luoda itselleen uusia yhteistyöverkostoja ja avata ovia työelämään. Opiskelija osoittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen näytössä. 

 

Koulutukseen osallistujalta ei vaadita aikaisempaa alan osaamista tai työkokemusta. Koulutuksen kestoon voi vaikuttaa opiskelijan mahdollinen aiemmin opinnoista tai työelämästä hankittu osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa määritellään opintojen tavoitteet, aikataulu, toteutustapa, opintojen sisältö ja työelämässä oppimisen jaksojen toteutus.

 

Koulutuksen sisältö:

  • Asiakaspalvelutaidot
  • Liiketoimintaympäristöt
  • Asiakaspalveluenglanti
  • Asiakaspalveluruotsi
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
  • EA1 -ensiapukurssi
  • Hygieniapassi
  • Ikärajapassi
  • Työelämässä oppiminen

Tutkintonimike

Alkaa

10.8.2022 (syysloma vko 42)

Laajuus

Ammatillinen tutkinnon osa 20 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia 2 osaamispistettä, koulutuksen kesto n. 3 kk

Hakuaika

Haku päättyy 27.5.2022

Jatkuva haku

Sijainti

Saamelaisalueen koulutuskeskus, Menesjärventie 4, 99870 Inari

Opetusmuoto

Maksut

Lisätietoja
Raisa Järvenpää

Raisa Järvenpää

Liiketoiminta-alan linjavastaava 050 430 8170 raisa.jarvenpaa@sogsakk.fi

Haussa olevat työvoimakoulutukset