Valikko
Sámi musihkkaakademiija
EtusivuHankkeetPäättyneet hankkeetSámi musihkkaakademiija

Sámi musihkkaakademiija -prošeavttas ovddiduvvo ja vuođđuduvvo skuvlenfierpmádat, man ulbmilin lea ovddidit ja nannet sámemusihka áigáiboahtun. Dát sisttisdoallá

• guovttejahkásaš nuppi dási/joatkkaskuvladási musihkkaskuvlejumi Ohcejogas,
• pedagogalaš čovdosiid ovddideapmi sámemusihka oahpaheapmái,
• musihkkaoahpahusa Sámi allaskuvla oahpaheaddji- ja mánáidgárdeoahpaheaddjistudeanttaide,
• guokte árbevirolaš sámemusihkkakonfereanssa Guovdageainnus,
• sámemusihkkariid digitála deaivvadanbáiki ovddideapmi,
• duppaldutkosa ovddideapmi joatkkaskuvllas Ohcejogas ja
• sámemusihkkajoavku álggaheapmi almmolaš doarjagiin.

Fierpmádaga doaibmit leat Sámi oahpahusguovddáš (Suopma), Sámi allaskuvla (Norga) ja Ohcejoga gielda (Suopma). Prošeavtta lea ruhtadan Interreg Davvi Sápmi, Lappi lihttu, Sámi allaskuvla, Davvikalohtaráđđi ja Ohcejoga gielda.

Duogáš ja dárbu
Árbevirolaš sámi vokálamusihkkašlájat leat jávkamin dahje leat jávkan. Dáid gádjuma ja ealáskahttima dihte berre dalán doaibmagoahtit. Sámi musihkkaakademiija-prošeakta vástida dán dárbui fierpmádathuksemin masa čohkkejuvvo fárrui olbmuid ja asahusaid, geat barget sámemusihka suorggis.  
  
Dán prošeavtta duogážin lea jagiin 2015-2017 čađahuvvon ESR-prošeakta man áigge ollašuhttojuvvui guokte jagi bistán sámemusihka skuvlenprográmma. Skuvlejumi čađahan oahppiin máŋgasat leat joatkán musihkkasuorggi oahpuid ja muhtumat leat maid ohcan veahkkeruđaid iežaset dáidduid ovddideapmái. Sii leat ee. joatkán oahpuideaset Sibelius-akademiijas, ámmátallaskuvladásis ja nuppi dásis/joatkkaskuvladásis. Sii leat fitnen sierra ruhtadangálduin veahkkeruđaid iežas musihkkaárbbi ealáskahttimii ja eará musihkkasuorggi bargguide. Áittátvuloš nuortalaš leu’dd árbevierru fidnii guokte ođđa leu’dd čeahpi, geat leaba fitnen veahkkeruđa iežas árbedieđu ealáskahttimii. Oahppiid gaskkas leamašan maid skuvllaid ja beaiveruovttuid bargit geat leat dolvon čehppodaga iežaset bargosajiide.

Bohtosat
Guovttejahkásaš sámemusihka skuvlenprográmma lea čađahuvvon ja sámemusihka lea nanosmuvvan ealáhussan ja áigáiboahtun. Skuvlejupmi lea šaddan fástan. Sámemusihkkii laktáseaddji árbevirolaš ja ođđa diehtu lea sirdojuvvon viidát sámeguovllus nu ahte dat nanne sámekultuvra ja -identitehta.  Sámemusihka skuvlenprográmma jođiha musihka suorggi nuppi dási dutkosii, musihka vuođđodutkosii. Skuvlema váldodeaddu lea árbevirolaš ja eará sámemusihka oahpuid addimis, erenomážit árbevirolaš sámi vokálamusihkkašlájaid (juoigan, livđe, leudd, vuelie) ealáskahttimis.  Dan lassin skuvlejumis lea nana deaddu kulturfitnodoaimmas ja sámi populáramusihkas, vai oahppit gávdnet bargovejolašvuođaid musihka suorggis boahtteáiggis. Skuvlen addá oahpuid musihka suorggi eará dárbbašlaš dáidduin nugo musihkkateoriijas ja solfas, instrumeanta- ja joavkočuojaheamis, musihkkateorias, musihkkapedagogiijas ja musihkkateknologiijas.

Prošeaktaáigodagas ovddiduvvo pedagogalaš čovdosat dása mo oahpahit árbevirolaš sámemusihka buot ahkejoavkkuide. Sámi allaskuvla oahpaheaddji ja mánáidgárdeoahpaheaddji oahppiide hábmejuvvo skuvlejupmi, mii ollašuhttojuvvo lagašoahpahussan. Hárjehállanbirasin doibmejit sámegielat mánáidgárddit ja skuvllat. Oahpahusas geavahuvvo ávkin digitála oahppanreaiddut.

Sámi allaskuvllas ovddiduvvo ja lágiduvvo árbevirolaš sámi vokálamusihkkašlájaid birra seminára, man ulbmilin lea fállat ságastallanforuma sámemusihkkasuorggi olbmuide ja ásahusaide. Semináras gieđahallojuvvojit áigeguovdilis fáddát, man čuožžilit go árbevirolaš musihkkakultuvra gártá ráhčat modeardna áiggi gáibádusain.

Prošeavttas ráhkaduvvo digitála gulahallanfierpmádat sámi musihkkáriidda. Fierpmádat lea árbevirolaš sámi vokálamusihkkáriid ja eará musihkkáriid digitála gávnnadanbáiki mas sii sáhttet ovttasbargat sámi musihkain. Digitála fierpmádaga lahtut besset maiddái gávnnadit fysalaččat Guovdageainnus guktii prošeaktaáigodagas. Dan oktavuhtii várrejuvvo jietna- ja báddenstudio sidjiide.

Prošeavttas guorahallojuvvo vejolašvuohta čađahit duppaldutkosa ovttas Ohcejoga sámelogahagas ja Sámi oahpahusguovddážis nu ahte oahppi fitne sihke stuđeantadutkosa (studerengelbbolašvuohta) ja musihka vuođđodutkosa.

Guhkesáigge višuvdnan lea maid vuođđudit sámemusihkkajoavkku stáhta ruhtadeamiin. Ulbmilin lea ahte joavku beassá mielde stáhta museaid, teáhteriid ja orkeastariid ruhtadeapmái oaivvilduvvon stáhtaossodatvuogádahkii (VOS), nu mo Kaustisis doaibmi álbmotmusihkkajoavku Tallari.

 

interreg_nord_2016_fin_color.png Vaakuna4.jpg   TromsFylkeskommune_tokolonner.jpg
     
 Sami_allaskuvla-logo1.jpg  pohjoiskalotin-neuvosto-logo.png  Utsjoki_logo-high70.jpg


koulutustarjonta-banneri.jpg Hakijalle

Sakk:sta valmistuu todellisia työelämän taitajia. Järjestämme koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Yrityksille ja yhteisöille tarjoamme työelämälähtöistä koulutusta sekä kehittämispalveluita.

Lue lisää
opiskelijalle.jpg Opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan Sakk:een! Opiskelijalle osioon on koottu tietoja, jotka auttavat sinua opintojen aikana arjen käytännöistä selviytymiseen ja onnistumiseen opinnoissasi.

Lue lisää
Artesaani_vaaka.jpg Hankkeet

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen käynnissä olevat ja päättyneet hankkeet.

Lue lisää
palvelut.jpg Palvelut

Sakk tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa. Kehitämme aktiivisesti palvelujamme tarjotaksemme ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Tarjoamme laajan valikoiman lupa-, pätevyys-, kortti- ja muita koulutuksia yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää
tietoa-meista-vaaka.jpg Tietoa meistä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

Lue lisää
paakuva-virtuaalikoulu.jpg Virtuaalikoulu

Virtuaalikoulun opinnot ja muut palvelut toteutetaan etänä erilaisissa verkkoympäristöissä.

Lue lisää
Avoimet_ovet.jpg Ajankohtaista

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia

Lue lisää